'El disseny accessible es un bon disseny'.
Steve Ballmer